1 2 3 4

Škodni center

Kako ravnati v primeru prometne nesreče?

Če gre za nezgodo brez telesnih poškodb in z manjšo materialno škodo je potrebno fotografirati kraj nezgode in zapisati ime prič. Udeleženci so dolžni objektivno ugotoviti okoliščine nezgode in jih zapisati v "Evropsko poročilo o prometni nesreči". Pravilno izpolnjen in podpisan obrazec nadomesti policijski zapisnik. Povzročitelj nezgode soudeleženemu vozniku izroči kupon obveznega zavarovanja iz zavarovalne police, v kolikor so kuponi priloženi njegovi zavarovalni polici. Če sta za nezgodo odgovorna oba udeleženca, si izmenjata kupone.

V vseh naslednjih zavarovalnih primerih JE POTREBNO POKLICATI POLICIJO:

 • pri prometni nesreči v kateri je udeleženec tujec,
 • če v prometni nesreči nastane večja materialna škoda,
 • kadar gre za telesne poškodbe,
 • če sumite, da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola,
 • če se z voznikom soudeleženega vozila ne morete sporazumeti o povzročitelju prometne nesreče,
 • če soudeleženec pobegne s kraja prometne nesreče ali
 • v primeru, da soudeleženec v prometni nezgodi ne more dokazati, da je vozilo pravilno registrirano in zavarovano.

Zavarovanec je dolžan obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru najpozneje v treh dneh od dne, ko zanj zve. Ogled poškodovanega vozila lahko opravite v vseh poslovnih enotah Adriatica Slovenice v Sloveniji ali neposredno v našem servisu. Če je vozilo nevozno, lahko pokličete Avtocenter Sečovlje in bomo mi poskrbeli za odvoz vašega vozila na servis, cenitev škode in popravilo.

Ob prijavi škodnega dogodka zavarovalnici predložite naslednje dokumente:

 • vozniško dovoljenje
 • prometno dovoljenje
 • Evropsko poročilo o prometni nasreči in
 • kupon, ki vam ga je izročil povzročitelj nesreče.